A Magyarországi Online Lelki Tanácsadás Egyesülete diploma utáni szakirányú, akkreditált képzést indít a szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek számára. 

 

2015-évben induló 1 tanéves képzéseink:

 

1.      Élményközpontú szociális tanácsadás

2.      Megoldásközpontú szociális tanácsadás

3.      Terápiás csoport vezető képzés

 

A képzésre egyénileg és intézményi kereteken belül is lehet jelentkezni. Kérjük, töltse ki az igényfelmérő kérőívünket 

https://docs.google.com/forms/d/1nwMX2xOCiIVB95RRt-nlMW0LzCR--WWtSTRrHoeoBCo/viewform?usp=send_form

Élményközpontú szociális tanácsadás képzés

Rövid összefoglaló:

 

A segítő munka hatékonyságára a kapcsolat minősége és tartalmi sokszínűsége (élményvilága) legalább olyan intenzitással bír, mint az esetmunka problémamegoldó logikai folyamatmodelljének szakszerű, technikai tudása. A segítő kapcsolat azzal, hogy személyes élményeket nyújt, egyben adekvát mintát is szolgáltat a társas kapcsolatok mindennapjaihoz, a hiteles, asszertív kommunikáció megőrzéséhez vagy fejlesztéséhez.Az élmény a segítő kapcsolat új narratívája, amely motiválttá teszi a kapcsolatban résztvevőket, hogy a probléma kimunkálásához vezető úton a köztük fennálló érzelmi-kognitív tartalmakat (reprezentációkat) folyamatos reflexiók útján vizsgálják felül.

Az élményközpontútanácsadás tehát egy kapcsolati élményeken alapuló munkamódszer, amelyben a segítő és kliense egymás valóságértelmezései, vélekedései, egymásnak tulajdonított szándékai (intenciói) alapjándolgoznak, s hozzák meg a változás irányába ható – pozitív, vagy negatív – döntéseiket.

A képzés fókuszában főként azokkal a ciklikusan (ülésről-ülésre) megjelenő kommunikációs helyzetekkel foglalkozunk, amelyek vizsgálata során feltárhatóak a döntések mögötti mentális tartalmak mind a segítő, mind a segített érzelmi- és gondolatvilágában.

A segítő kapcsolatban vizsgált 5élményszint:

1.         viszonyulás egymáshoz

2.         viszonyulás a problémához

3.         viszonyulás az együttműködéshez

4.         viszonyulás a változáshoz

5.         viszonyulás az elégedettséghez

 

A segítés élménytartalma a résztvevők együttműködésén és a kapcsolati dinamikán múlik. A viszonyulási szintek értelmezése, az élménytartalmak feltárása vezet el a hatékony, hosszú távú eredményességig. A segítő kapcsolat élményközpontú, reflexív vizsgálata képes a kliens személyes erőterében pulzáló kapcsolatokra is hatni azzal, hogy új kommunikációs technikákat tanít.

 

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik

 

·         a reflexív segítőkommunikáció terén kívánnak hasznos technikai tudással gyarapodni,

·         szeretnék megérteni a segítő kapcsolat mélyebb összefüggéseit, lélektani dinamikáját,

 

·         saját és klienseik motivációit biztosabb alapokra kívánják helyezni.

Megoldásközpontú szociális tanácsadás képzés

Rövid összefoglaló

 

A szociális területen dolgozó szakemberek, segítők jellemzően arra késztetik a klienseiket, hogy a konzultációs időben leírják a problémák paramétereit, hogy legyen elég információ azok pontos értékeléséhez. A végeredmény, hogy mindenképpen a kliens és segítői kapcsolat egy probléma fókuszra épülő kapcsolattá válik.

A segítő hívatás fő küldetése a kliensek feljogosítása arra, hogy termékeny kielégítő életet éljenek. Ezt a küldetést mindig csökkenti, ha a hangsúly a szakértői megoldásokon van. Amikor a segítő a kliens patológiájára, vagy probléma kategóriájára koncentrál, akkor mindig azt üzeni a kliensnek, hogy diszfunkcionálisan működik, és áldozatnak érzik magát.

A megoldásközpontú tanácsadás képzésen a  következő alaptéziseket tanuljuk meg:

1.    Akármilyen formában is küzdelmes a kliens élete, mindenkinek megvannak az erőforrásai az életminősége javítására. A segítőknek tisztelniük kellene ezeket az erőket, és azt ahogyan a kliensek alkalmazzák.

2.    A kliens motiváltsága fokozódik, ha következetesen az általa meghatározott erőkön van a hangsúly.

3.    Az erők feltárása együttműködést követel a kliens és segítője között: nem a szakértőé az utolsó szó abban, hogy a kliens mit gondol mi lenne neki a legjobb

4.    Az erőkre koncentrálás megóvja  a segítőt attól, hogy megítélje (sokszor tévesen) a kliens nehézségeit, ehelyett arra készteti, hogy lássa meg, hogyan kezeli és éli túl a kliens a legkilátástalanabb helyzeteket is.

5.    Minden környezet - még a legzordabb is - tartogat lehetőségeket

Egyértelműen ezek az elvek ellentétesek minden eddig tanult segítői módszerrel, melyek a problémamegoldásra fókuszáltak. Arra készteti a segítőket, hogy a kliensekkel összefogva, mintegy moderátor, indikátor segítve és támogatva a kliens tárják fel, a bajaik kezelésre használható személyes erőforrásaikat. Röviden a fókuszt a problémákról a kliens saját erőire kell áthelyezni. Tehát az érdekel minket, hogyan tesznek a kliensek saját erejükből lépéseket, nem az hogy mi lehet ennek az oka, a gyökere és még milyen probléma társul ezek mellé. Segítőként abba kell belevágnunk, hogy megvilágosítsuk, felfedezzük és építsük ennek ígéretét. Ez maga a megoldásépítés módszere, ami lényegében egy olyan interjú technika, amely a kliens referencia keretében maradva támogatja őt a változásban. A képzés során a megoldásfókuszú  ülések részletes menetét és módszerét sajátítják el a hallgatók.

 

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik

 

1.      halmozottan problémás vagy kilátástalan helyzetben lévő kliensekkel dolgoznak

2.      párkapcsolati problémákkal foglalkoznak egyéni és csoportos szinten

3.      serdülőkkel és fiatalokkal foglalkoznak

4.      szenvedélybetegekkel foglalkoznak

 

5.      szeretnének hatékonyabban segíteni a klienseiknek.

Terápiás csoport vezető képzés

Rövid összefoglaló

 

A szociális csoportmunka a szociális munka egyik alapvető módszere, mely során hasonló érdekű vagy közös problémákkal küzdő egyének kis létszámban rendszeresen összegyűlnek, és a szociális munkás vezetésével olyan tevékenységet folytatnak, mely segíti őket közös céljaik megvalósításában, problémáik megoldásában.

Terápiás csoport munka egy speciális csoport munka, amely komoly kettős szerepet vár el a csoportvezetőtől. Egyrészt tudnia kell egyfajta külső szemlélődőnek maradnia, amelyben irányit, facilitál stb. mint  csoportvezető, másrészt a hatékonyabb segítés miatt, képesnek kell lennie az önsegítő csoportokból hozott saját élményű, tudatos megosztásra is.  Ez a kettős szerep sok szakmai identitás problémát és dilemmát hoz felszínre.  A képzés felkészít arra, hogy ezekkel szembesülj, képes legyél kezelni azokat, és mint gyakorlatban mint elméletben, képessé tegyen a terápiás csoport és egyéb csoport vezetésére is.

A képzés tartalmazza:

1.      Terápiás csoport dinamika elmélet

2.      Csoport fejlődés lélektana

3.      Csoportszerepek elmélete

4.      Önsegítő csoportok elmélete

5.      Kommunikációs kompetencia fejlesztés

elméleti és gyakorlati elemeket is.

Terápiás csoportok működtetése a közösségi szociális munka alapja, amely a mai pszichiátriai és szenvedélybetegség, gyerekvédelem , hajléktalana ellátás elengedhetetlen eleme.

 

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik

 

1.      nyitottak a csoportmunkára és szeretnének csoportokat indítani

2.      saját élményre és új módszerek megtanulására nyitottak

3.      szenvedélybetegekkel, fiatalokkal, családokkal dolgoznak

tapasztalati szakemberek

Képzésre jelentkezés

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.